პოკერის სკოლა

Hold’em - «სწრაფი ნახვა»

ტექასური ჰოლდემი - ეს არის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული პოკერის თამაშის სახეობა. თუ თქვენ ახალბედა მოთამაშე ხართ, მაშინ სწორედ ამ თამაშით უნდა დაიწყოთ თამაშის სწავლა. ტექასური ჰოლდემის თამაში მიმდინარეობს ოთხ თანმიმდევრულ ვაჭრობის წრის სახით: პრე-ფლოპი, ფლოპი, ტერნი და რივერი. ყოველი მათგანი ცალკე აღწერილია ქვემოთ.
ხელის დასაწყებად საჭიროა ბანქოს დასტის აჩეხვა, ბლაინდების დალაგება, ხოლო ყოველ მოთამაშეს ურიგდება ორი დახურული კარტი, ეს არის მისი ”ფარული” კარტები. ტარდება ვაჭრობის პირველი წრე, რომელიც შემოიფარგლება ერთი ფსონით და სამი რეიზით (ლიმიტის მქონე თამაშებში). როდესაც მთავრდება ვაჭრობის პირველი წრე, დილერი მაგიდაზე დებს კიდევ სამ გახსნილ კარტს. ამ კარტებს ეწოდება ”ფლოპი” მაგიდაზე ღიად დადებული კარტები წარმოადგენს საერთო კარტებს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ”ეკუთვნის” ყველა მოთამაშეს და შეიძლება გამოყენებული იყოს ნებისმიერი მოთამაშეს მიერ ნებისმიერ კომბინაციაში თავის დახურულ კარტებთან ერთად საუკეთესო პოკერ-ხელის შესადგენად. ფლოპის შემდეგ მიდის ვაჭროპის კიდევ ერთი წრე. ლიმიტის მქონე თამაშებში ვაჭრობის ეს მეორე წრე წარმოადგენს ბოლო წრეს მინიმალური ლიმიტით. ამ წრის შემდეგ ყველა ფსონი და რეიზი განლაგებულია მაქსიმალური ლიმიტით.
ფლოპის დამთავრების შემდეგ დილერი მაგიდაზე დებს მეოთხე ღია კარტს. ეს არის ტერნ-კარტი და კიდევ ერთი საერთო კარტი, რომლის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მოთამაშს ნებისმიერი კომბინაციით. ამის შემდეგ რიგდება ტერნ-კარტი და ტარდება ვაჭრობის მესამე წრე. ლიმიტის მქონე თამაშებში ვაჭრობის ეს მესამე წრე განლაგებულია მაქსიმალური ლიმიტით. როდესაც მთავრდება ტერნ-კარტის მოქმედება, ღიად რიგდება ბოლო, რივერ-კარტი.
ბოლო, რივერ-კარტის დარიგების შემდეგ იწყება ვაჭრობის ბოლო წრე. ისევე, როგორც ვაჭრობის სხვა წრეების დროს, ეს წრეც შემოისაზღვრება ერთი ფსონით და სამი რეიზით. როდესაც მოქმედება მთავრდება, ბანკს ღებულობს საუკეთესო ხელი. ბანკი გადაეცემა, დილერის ღილაკი გადაინაცვლებს ერთი პოზიციით ისრის მიმართულებით, ლაგდება ბლაინდები და იწყება შემდეგი ხელი.

დაწყებამდე გთხოვთ ნახოთ ჩვენს მიერ გამოყენებული ზოგიერთი ტერმინის სია, რათა აგიხსნათ, თუ როგორ უნდა ითამაშოთ ტექასური ჰოლდემი.:

მოქმედება

ფსონი. როდესაც ვამბობთ, რომ მოქმედება გადადის რომელიმე მოთამაშესთან, ეს ნიშნავს, რომ დადგა მოქმედების მისი რიგი. მან შეიძლება გააკეთოს ფსონი, ჩეკი, რეიზი ან ჩამოყაროს კარტები.

მოქმედების მანიშნებელი

განათება, რომელიც მიუთითებს იმ მოთამაშეზე, ვისი რიგიც არის რომ იმოქმედოს.

ფსონი, ჩეკ, რეიზი, კარტების ჩამოყრა (ფოლდი)

ვაჭრობის გარკვეულ წრეზე როგორც კი იწყება მოქმედება, ყოველ მოთამაშეს აქვს კარტების ჩამოყრის შესაძლებლობა, რაც ნიშნავს ხელის ჩამოყრას და მიმდინარე ხელში, ჩეკში და ა. შ. მონაწილეობის არ მიღებას, ანუ მოქმედების გამოტოვებას და ბანკში ფულის არდადებას, ან ფსონის არგაკეთებას. პირველი პირი, რომელიც ბანკში ფულს დებს ვაჭრობის ნებისმიერ წრეზე - ეს არის ბეტორი. ამ პირველი ფსონის შემდეგ დანარჩენ მოთამაშეებს აქვს სამი არჩევანი: კოლი (წინა მოთამაშეს ფსონის გათანამდება), რეიზი (ბანკში არსებული საწყისი ფსონის გაორმაგება), ან ფოლდი (მოტამაშეს მიერ კარტების ჩამოყრა, რაც ნიშნავს, რომ ის ბარდება, და აღარ თამაშობს ბანკის შესანახად). იმის შემდეგ, რაც გაკეთებულია რეიზი, შემდეგ მოთამაშეებს აქვთ სამი არჩევანი: განაცხადონ რეიზი, რე-რეიზი ან ჩამოყარონ კარტები.

ბლაინდები

ეს არის სამი იძულებითი ფსონი, რომლებიც იწყებენ მოქმედებას. ჰოლდემში არსებობს ორი ბლაინდი. პატარა ბლაინდი კეთდება იმ მოთამაშეს მიერ, რომელიც მდებარეობს დილერის ღილაკიდან მარცხნივ, და უდრის დიდი ბლაინდის ოდენობის ნახევარს.

ფლოპი

ვაჭრობის პირველი წრის შემდეგ დილერი მაგიდაზე დებს სამ ღია კარტს. ეს სამი კარტი წარმოადგენს საერთო კარტებს , და მათ ეწოდებათ ფლოპი.

საერთო კარტები

ეს ის კარტებია, რომლებიც რიგდება ღიად. მათი გამოყენება შეიძლება ნებისმიერი რაოდენობით ნებისმიერ მოთამაშეს ხელში, რათა შედგეს საუკეთესო პოკერ-ხელი. დააჭირეთ აქ და ნახეთ ჰოლდემის ყველა მიღებული პოკერ-ხელების კლასიფიკაციის სრული სია.

დილერის ღილაკი

ჰოლდემში არსებობს ღილაკი, რომელიც გადაინაცვლებს ისრის მიმართულებით. კარტების დარიგება ხდება ისრის მიმართულებით და იწყება იმ მოთამაშესგან, რომელიც უშუალოდ ზის დილერის ღილაკიდან მარცხნივ. იმის შემდეგ, რაც ხელი დასრულებულია და ბანკი გადაეცემა კონკრეტულ მოთამაშეს, დილერი გადაანაცვლებს დილერის ღილაკს იმ მოთამაშესთან, რომელიც ზის უშუალოდ იმ მოთამაშესგან მარცხნივ, ვის წინაც ის იმყოფებოდა.

ბანკი

აქ შეკრებილია ყველა ფსონი და რეიზი. ეს არის ჩიპების დასტა მაგიდის შუაში. მოთამაშეები თამაშობენ ბანკის მოსაგებად.

ტერნი

ტერნ-კარტა - ეს არის მეოთხე საერთო კარტი, რომელიც იდება მაგიდაზე ფლოპზე ვაჭრობის შემდეგ. ვაჭრობა ტერნზე - ეს არის ვაჭრობის მესამე წრე და ის ორჯერ აღემატება ვაჭრობის პირველი ორი წრის ფსონებს.

რივერი

ვაჭრობის მეხუთე წრე და ბოლო მეხუთე საერთო კარტი. როდესაც მაგიდაზე იდება რივერ-კარტა, კარტების დარიგება მთავრდება. როდესაც მთავრდება ვაჭრობა რივერზე, ხელი დასრულებულია და ბანკი გადაეცემა გამარჯვებულს.
ქვემოთ მოყვანილ ტექსტში და გრაფიკში თქვენ ხედავთ იმის ზუსტ დემონსტრაციას, თუ როგორ გამოიყენება მაგიდა და თამაშის პროცესი ვაჭრობის ყველა ოთხივე წრის განმავლობაში, რომლებიც ტიპიურია ტექასური ჰოლდემისათვის.

პოკერის სკოლა 1

ტექასურ ჰოლდემში არსებობს უპირატესობა: მაგიდასთან ბოლო პოზიციის დაკავება. უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ბოლო პოზიციაში მსხდარი მოტამაშეები მოქმედებენ იმ მოთამაშეების შემდეგ, რომლებიც არიან წინა პოზიციებზე, და , ამრიგად, ღებულობენ ინფორმაციას სხვა მოთამაშეების განზრახვის შესახებ. ამ უპირატესობიდან გამომდინარე, კარტები რიგდება და მოქმედება იწყება დილერის ღილაკიდან., რომელიც მაგიდაზე გადაინაცვლებს ისრის მიმართულებით. ეს როტაცია თანაბრად ალაგებს ბლაინდებს, საწყიოსს, შუა და ბოლო პოზიციას მოთამაშეებს შორის. ტექასური ჰოლდემის ყოველი ხელისათვის: კარტი აიჩეხება, თავსდება დილერის ღილაკი, რიგდება ბლაინდები, და მაგიდასთან ყველა აქტიურ მოთამაშეს ურიგდება ორ-ორი დახურული კარტი, დაწყებული პირველი მოთამაშესგან, რომელიც ზის დილერის ღილაკიდან მარცნივ. მოთამაშეს ეს ორი კარტი - წარმოადგენს ან ფარულ ან პირად კარტებს.
კარტების დარიგების შემდეგ იწყება პრე-ფლოპ ვაჭრობა. ამ და მხოლოდ ამ წრეში ვაჭრობა იწყება დიდი ბლაინდიდან მარცხნივ (ისრის მიმართულებით) მყოფი პირველი მოთამაშესაგან. ვაჭრობის დანარჩენ წრეებში მოქმედება იწყება დილერის ღილაკისგან მარცხნივ მჯდარი პირველი მოთამაშესგან.
ლიმიტის მქონე ჰოლდემში დიდი ბლაინდი უდრის მცირე ფსონს. მცირე ბლაინდი შეადგენს დიდი ბლაინდის ნახევარს. ზემოაღნიშნულ თამაშში ფსონები შეადგენს 3€/6€. დიდი ბლაინდი შეადგენს 6€, რომელიც უდრის მცირე ფსონს, ხოლო მცირე ბლაინდი შეადგენს 3€, რომელიც უდრის დიდი ბლაინდის ნახევარს.
ზემოთ მოყვანილ პრე-ფლოპ გრაფიკში დილერის ღილაკი განთავსებულია ნადიას გვერდზე. მოთამაშე დავითი აკეთებს მცირე ბლაინდს, ხოლო ებიგეილმა გააკეთა დიდი ბლაინდი.
ჩვენს პრე-ფლოპ გრაფიკაზე თქვენ ხედავთ, რომ მოთამაშე ალესიო მოქმედებს პირველი და მან ჩამოყარა თავისი კარტები - მოთამაშეს აღარ აქვს კარტები. შემდეგმა მოთამაშემ განაცხადა დიდი ბლაინდი, ხოლო ჩვენმა მოთამაშემ, კელიმ, რომელსაც აქვს ძლიერი ფარული ხელი ”ტუზი-მეფე” ფსონი დიდ ბლაინდამდე. მოქმედების მანიშნებელი ანიშნებს მოტამაშეზე ჰილბერტი, ეხლა მისი ჯერია იმოქმედოს. ამ მოთამაშეს შეუძლია განაცხადოს რეიზი, აწიოს რეიზი, ან ჩამოყაროს კარტები.
როდესაც ვაჭრობის წრე მთვრდება, დილერი მაგიდაზე დებს სამ კართს ღიად, რომლებიც წარმოადგენენ ფლოპს, და იწყება მოქმედება ფლოპზე.

ინფორმაცია პრე-ფლოპის შესახებ ახალბედებისათვის. :
ჩვეულებრივი შეცდომა ჰოლდემში - ბევრი ხელის თამაში პრე-ფლოპის დროს. ყურადღებით იყავით ხელების აწყობისას როდესაც თქვენ თამაშობთ ფლოპამდე. კარგი მოთამაშეები ჩამოყრიან უფრო მეტ ხელს, ვიდრე თამაშობენ.

ჩვეულებრივი შეცდომა ჰოლდემში - ბევრი ხელის თამაში პრე-ფლოპის დროს. ყურადღებით იყავით ხელების აწყობისას როდესაც თქვენ თამაშობთ ფლოპამდე. კარგი მოთამაშეები ჩამოყრიან უფრო მეტ ხელს, ვიდრე თამაშობენ.

პოკერის სკოლა 2

ტექასურ ჰოლდემში ხუთი საერთო კარტი იდება მაგიდაზე ღიად. პირველი სამი კარტი - ესაა კარტები, რომლებსაც ეწოდება ფლოპი, და იდება მაგიდაზე უშეუალოდ იმის შემდეგ , რაც მთავრდება პრე-ფლოპი.
საერთო კარტები - ესაა კარტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს მაგიდასთან მყოფი ნებისმიერი მოთამაშეს მიერ თავიანთ ფარულ კარტებთან კომბინაციისათვის, რათა შეადგინონ საუკეთესო შესაძლებელი ხუთკარტიანი პოკერის ხელი.

ინფორმაცია ფლოპის შესახებ ახალბედებისათვის:
მოცემულ მაგალითში კელიმ გააკეთა ფლოპი შვიდიანების ნაკრებისაგან, და, ბუნებრივია, უნდა გააგრძელოს ეს ხელი. თუ ფლოპი არანაირად არ უხდება თქვენს ფარულ კარტებს და ხელზე არც თუ ისე მაღალი წყვილი გაქვთ, ჩამოყარეთ კარტები. ფლოპის დროს თქვენ გაქვთ შვიდიდან ხუთი კარტი, და ძლიერი ხელის გარეშე ან ძლიერი დამატებითი კარტის გარეშე არ არის მიზანშეწონილი ბანკში ფულის ჩადების გაგრძელება.
ლიმიტის მქონე თამაშებში ფსონები ორმაგდება ტერნზე. ნაჩვენებ ტამაშში ფსონი შეადგენს 3€/6€, ასე რომ ყველა ფსონი და რეიზი ტერნზე და რივერზე იქნება სულ მცირე 6€.
როდესაც მთავრდება ვაჭრობა ტერნზე, ბოლო რივერ-კარტი იდება მაგიდაზე და იწყება ვაჭრობის ბოლო წრე.
მოცემულ თამაშში თქვენ შეგეძლოთ დაგენახათ, რომ დილერის გვერდით მჯდარმა მოტამაშემ გადაწყვიტა დასვენება და არ მონაწილეობს ამ თამაშში. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ მოთამაშეს შეუძლია არ მიიღოს მონაწილეობა თამაშში და შეისვენოს. მოტამაშეებს უფლება აქვთ არ მიიღონ მონაწილეობა თამაშში იმ დროით, რომელიც საჭიროა სამი ხელის დარიგებისათვის, ჩვეულებრივ, ეს არის დაახლოებით 5 წუთი.
თუ მოთამაშე თამაშის გარეთ დარჩება უფრო დიდი ხნით, მაშინ ის ტოვებს მაგიდას და მისი ჩიპების ღირებულება ბრუნდება მის ანგარიშზე.
ყველა თამაშში ნაღდი ფულიდან ამოიღება მცირე საკომისიო, ჩვეულებრივ 5 % ოდენობით ფსონიდან, რომელთა მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5 ევროს ყოველი თამაშიდან. საკომისიო იწყება ფლოპიან. მოქმედების ინდიკატორი მიუთითებს, რომ შემდეგი მოტამაშე, რომელმაც უნდა იმოქმედოს - ესაა კელი. ამს შეუძლია ჩამოყაროს კარტები, გააკეთოს ჩეკი, ან დადოს 6€. 3 9’ -დან ის, სავარაუდოთ, დადებს 66€.

ტერნი

პოკერის სკოლა 3

რივერი

ინფორმაცია ტერნის შესახებ ახალბედებისათვის:
ტერნის დროს ფსონები ორმაგდება, და მოთამაშეებს უნდა ჰქონდეთ საფუძვლიანი მიზეზი, რათა გააგრძელონ ხელი.

რივერი

პოკერის სკოლა 4

ბოლო კარტი, რივერ-კარტა, რიგდება შვიდიანი გული და იწყება ვაჭრობის ბოლო წრე.
მაგიდასთან დარჩა სამი მოთამაშე. მოთამაშემ დავითმა გადაწყვიტა გააკეთოს ჩეკი, და ეხლა მოქმედება გადადის კელისთან. კელის აქვს უმაღლესი წყვილი და ქალების წყვილი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გვერდითი კარტი, ასე რომ, ის სავარადოდ გააკეთებს ფსონს.

ინფორმაცია რივერის შესახებ ახალბედებისათვის:

რივერის დროს ძალიან მაღალი ბანკით მოთამაშეებს ძალიან ხშირად აქვთბანკის შანსები, რომლებმაც შეიძლება გაამართლონ ფსონის ღირებულება ან განაცხადი ან უბრალოდ ბლეფიც კი.
ყურადღებით იყავით იმ ხელებში, რომელსაც თამაშობთ.
ისწავლეთ ბანკის შანსების, სავარაუდო შანსების და კარტების გადახურვის შანსების შეფასება და გამოყენება,
პოკერის გამართლების ძირითადი მოსაზღებები - ეს ისაა, რომ პოკერში კარგი ქცევა - ესაა ჯანსაღი აზროვნება; გააკეთეთ თამაში უფრო სასიამოვნო, და ეს მიგიყვანთ პრაქტიკულ შედეგამდე ტამაშში. პროფესიონალმა მოთამაშეებმა იციან, რომ სხვა მოთამაშეების შეურაცხმყოფამ ან გაღიზიანებამ შეიძლება ზოგჯერ პირიქით ძალიან თავისუფალ მოთამაშეს აიძულოს ითამაშონ უფრო კონსერვატიულად, ხოლო ცუდმა მოთამაშემ დაიწყოს თამაში უკეთესად, და როდესაც ხდება არახელსაყრელი ზემოქმედება თამაშის პროცესზე, დროთაგანმავლობაში მოთამაშეს რჩება უფრო ნაკლები და ნაკლები ხელი და შესაძლებლობა.

ზემოთ
471
673