Test komputera

Nazwa Testu
Wynik
Wymaganie
Javascript
brakujący
Przekazywane
449
673