Contattaci

Për cdo pyejtje apo paqartesi qe ka të bejë me lojën, kontaktoni me ne nepermjet Skype ose Msn ne adresat e mëposhtme.
Ju gjithashtu keni mundesine te na dergoni email ne lidhje me cdo nevoje qe mund te keni.
  • EMAIL
98
673